top of page

Privacy Policy

Sekretesspolicy för DataDialog

 

Introduktion

Välkommen till DataDialog. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar information om våra användare.

Information som samlas in

Vi samlar in personlig information när du registrerar dig på vår forumplattform på Wix, inklusive ditt namn och din e-postadress. Vi använder också Google Analytics för att samla in data om hur du använder vår webbplats, vilket kan inkludera information om din interaktion med webbplatsens innehåll.

Användning av information

Den information vi samlar in används för att:

Förbättra din användarupplevelse på vår webbplats.

Skicka uppdateringar och information om DataDialog.

Analysera webbplatsens användning för att förbättra vårt innehåll och tjänster.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i följande fall:

För att följa lagliga krav eller svara på juridiska processer.

För att skydda våra rättigheter och egendom.

I samband med en försäljning, fusion, omstrukturering eller annan överföring av vårt företag.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att:

Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

Ändringar i sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via [datadialog@leadpoint.se].

Denna sekretesspolicy är effektiv från [datum].

A LEGAL DISCLAIMER

bottom of page